O centrum

Centrum Fitoterapii

prowadzi szeroką działalność w celu upowszechniania ziołolecznictwa w środowisku lekarzy, farmaceutów oraz pacjentów. Prospołeczne działania Centrum umożliwiają wszystkim zainteresowanym korzystanie z usług Gabinetu Fitoterapeuty, dostęp do informacji naukowej, literatury specjalistycznej, leków ziołowych.

 

Dla lekarzy i farmaceutów, jak również innych osób zainteresowanych tematyką ziołolecznictwa Centrum organizuje fora połączone z wykładami wybitnych przedstawicieli środowiska zielarskiego. Prowadzi prezentacje w zakresie technologii i analizy leku roślinnego dla studentów i słuchaczy szkół podyplomowych oraz propaguje ideę rozszerzenia programu studiów medycznych o zagadnienia fitoterapii.

 

Centrum Fitoterapii współpracuje z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą, zapewniając bieżącą informację na temat osiągnięć i perspektyw fitoterapii.