Aktualności

Nauka jako antidotum na zagrożenia dla pacjenta…

Nauka jako antidotum na zagrożenia dla pacjenta i dla leczniczego produktu roślinnego

– tak brzmiał tytuł konferencji naukowej, która odbyła się 31 stycznia 2017 roku w Krakowie, pod patronatem Polskiej Rady Leku Roślinnego. Celem spotkania była integracja środowiska lekarskiego, farmaceutycznego, naukowego, a także instytucji państwowych i producentów leków roślinnych wobec aktualnych problemów fitoterapii w Polsce.

Na konferencji rozmawiano m.in. o zmianach w prawie farmaceutycznym w aspekcie nowej ustawy „apteka dla aptekarza”, która daje nadzieję na uregulowanie rynku aptecznego w Polsce. Również tematem gorącej dyskusji były suplemeny diety, ich niezweryfikowana jakość i brak regulacji prawnych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta w związku z ich niekontrolowaną produkcją.

 

Na zakończenie konferencji uczestnicy sygnowali wspólne stanowisko, popierające działania Polskiej Rady Leku Roślinnego. Apel, został przesłany do najważniejszych organów państwowych w tym Prezydenta RP, Premiera RP, Rady Ministrów.

 

Apel o Politykę Lekową Państwa i Prawo Farmaceutyczne…

 

O interdyscyplinarności dyskusji i wysokiej randze spotkania świadczył udział czołowych przedstawicieli ośrodków akademickich (Uniwersytet Jagielloński, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi), przedstawicieli różnych dziedzin nauki, prawników, lekarzy, farmaceutów oraz przedstawicieli organów Państwowych w tym NIL, NIA, OIA.

 

Naczelna Izba Aptekarska przychyla się do działań Polskiej Rady Leku Roślinnego, podczas konferencji odczytane zostało pismo, które wystosowała Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, w którym wyraziła poparcie dla inicjatywy PRLR. Również wystosowane zostało podziękowanie za poparcie rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy -Prawo farmaceutyczne.

 

Podsumowując najskuteczniejszym antidotum na możliwe dla pacjenta i statusu leczniczego produktu roślinnego zagrożenia jest po prostu nauka. Każdy środek terapeutyczny podawany pacjentowi powinien posiadać certyfikat i pieczęć jednostki badawczej.