O centrum

Wydarzenia

Rok 2017 rozpoczął się bardzo intensywnie, ponieważ już 31 stycznia została zorganizowana pod patronatem Polskiej Rady Leku Roślinnego konferencja pt. Nauka jako antidotum – na zagrożenie dla pacjenta i dla leczniczego produktu roślinnego. Podczas trwania konferencji m.in. sformułowany został apel odnoszący się do polityki lekowej państwa i prawa farmaceutycznego, w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzi, wynikającym z nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku aptecznego. Apel został przesłany do organów i instytucji odpowiedzialnych za rynek apteczny. Dnia 7 kwietnia wystosowane zostało podziękowanie od pani Prezes Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej Naczelnej Izby Aptekarskiej za poparcie rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

W roku 2017 w ramach ustawicznego kształcenia przeprowadzonych zostało 18 konferencji (każdej z nich zostawały przyznane punkty edukacyjne), w których uczestniczyło łącznie 1230 farmaceutów. Uczestniczyli w nich również technicy farmaceutyczni oraz studenci uniwersytetów medycznych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy internetowe zamieszczone na naszej stronie internetowej – centrumfitoterapii.pl. Łączna liczba odsłon kursów na punkty edukacyjne miękkie to 13191, a na punkty edukacyjne twarde 9604. Mamy nadzieję, że tak zostanie i zachęcamy do dalszego ich rozwiązywania. Co miesiąc pojawiają się nowe kursy internetowe.

Zapraszamy również do wypowiadania się na forum – miejsca wymiany doświadczeń różnych grup zawodowych.

Zachęcamy także wszystkich pacjentów na konsultacje lekarskie do Centrum Fitoterapii w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 28. W ofercie Centrum znajduje się szeroki wybór leków i mieszanek ziołowych.

Dziękujemy wszystkim osobom współpracującym z Centrum Fitoterapii za zaufanie, a w Nowym Roku życzymy Państwu dużo uśmiechu, zdrowia oraz satysfakcji z wszelkich przedsięwzięć.